Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R.
Data utworzenia
2023-01-13
Obowiązujący
2023-01-13 - 2023-02-06
Opis

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie realizacji zadań.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych
dokumentach:

  • Uchwała Nr 985/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 stycznia 2023 r.
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku
  • Załącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
  • Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  • Załącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty

Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1
do Ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

Plik
pdf 107 KB pobrano: 7 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Kotarski Paweł
Dodano do BIP dnia: 2023-01-13 11:21:20