Informujemy, że od godz. 19:00 do godz. 20:00 w dniu 29 kwietnia 2024 r. (Poniedziałek) planowane są prace konserwacyjne systemu BIP, które mogą skutkować jego niedostępnością. Przepraszamy za utrudnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Słownik skrótów

Skrót Opis
AB Wydział Architektoniczno – Budowlany
AKJ Wydział Audytu, Kontroli i Jakości
BHP Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
BPE Biuro Projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim"
Dz. U. Dziennik Ustaw
EPS Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych
Fn Wydział Finansowy
GGN Wydział Geodezji
GGN-I Filia Wydziału Geodezji w Bełżycach
GGN-II Filia Wydziału Geodezji w Bychawie
GGO Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GGZ Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
IGM Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych
IGM-ZP Referat ds. Zamówień Publicznych
KA Stanowisko ds. audytu wewnętrznego
Kn Wydział Kontroli
KTD Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
KTD-I Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Bełżycach
KTD-II Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Bychawie
KTD-III Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Niedrzwicy Dużej
M.P. Monitor Polski
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OIN Pion Ochrony
Or Wydział Organizacyjny
Or-AG Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych
Or-BRP Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Or-ISI Referat ds. Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego
Or-OOK Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obsługi Klienta
Osoby up. Osoby upoważnione
OŚR Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
p.o. pełniący obowiązki
PRK Powiatowy Rzecznik Konsumentów
PSZ Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RZGW w Lublinie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
tj. tekst jednolity
wz. w zastępstwie
WZK Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
z up. z upoważnienia
ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
ZRP Zespół Radców Prawnych