Informujemy, że od godz. 19:00 do godz. 20:00 w dniu 29 kwietnia 2024 r. (Poniedziałek) planowane są prace konserwacyjne systemu BIP, które mogą skutkować jego niedostępnością. Przepraszamy za utrudnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2022 R.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu w Lublinie uchwałą Nr 1054/2023 z dnia 18 maja 2023 r. przyjął Raport o stanie Powiatu Lubelskiego za 2022 r.  i zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) przedstawił go Radzie Powiatu.  

Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Termin oraz szczegółowy porządek obrad sesji Rady Powiatu w Lublinie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Lublinie w zakładce: Organizacja samorządu powiatowego/Rada Powiatu/Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu (porządek obrad).

Raport o stanie powiatu rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lubelskiego Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu lubelskiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu Rada Powiatu w Lublinie przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Lublinie wotum zaufania.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział