Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Skład Zarządu Powiatu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Paweł Pikula Stanowisko:Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski
408 1
Paweł Pikula Stanowisko:Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski
409 1
Marek Kwiatkowski Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
Telefon:81 532-54-29
409 2
Krzysztof Urbaś Stanowisko:Członek Zarządu
409 3
Lucjan Orgasiński Stanowisko:Członek Zarządu
408 4
Artur Walasek Stanowisko:Członek Zarządu
409 4
Robert Wójcik Stanowisko:Członek Zarządu
409 5
Paweł Pikula Stanowisko:Przewodniczacy Zarządu - Starosta Lubelski
411 6
Robert Wójcik Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
411 8
Dariusz Gajo Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon:81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
411 9
Czesław Kasiak Stanowisko:Członek Zarządu
411 10
Artur Walasek Stanowisko:Członek Zarządu
411 11
Jan Łopata Stanowisko:Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski (do 10.12.2001)
460 12
Paweł Pikula Stanowisko:Wicestarosta Lubelski, Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski (od 11.12.2001)
460 13
Bogdan Abramowicz Stanowisko:Członek Zarządu
460 14
Marek Berger Stanowisko:Członek Zarządu (do 10.12.2001)
460 15
Kazimierz Firlej Stanowisko:Członek Zarządu (do 10.12.2001)
460 16
Czesław Kasiak Stanowisko:Członek Zarządu (od 11.12.2001)
460 17
Lucjan Orgasiński Stanowisko:Wicestarosta Lubelski (od 11.12.2001)
460 18
Bożena Prażmo Stanowisko:Członek Zarządu
460 19
Sławomir Zygo Stanowisko:Członek Zarządu (od 11.12.2001)
460 20
Zdzisław Antoń Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lublinie, Starosta Lubelski
Telefon:81 528-66-00, 81 528-66-01 (fax)
Email:
860 21
Andrzej Chrząstowski Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
Telefon:81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
Email:
860 22
Krzysztof Dziewulski Stanowisko:Członek Zarządu
459 23
Paweł Pikula Stanowisko:Przewodniczacy Zarządu - Starosta Lubelski
499 25
Robert Wójcik Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
499 26
Grzegorz Kozioł Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
Telefon:81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
Email:
860 26
Dariusz Gajo Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
Telefon:81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
499 27
Anna Grzywaczewska Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
499 28
Anna Pawlas Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (od dnia 30.12.2021 r.)
860 28
Edward Jarzynka Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
499 29
Sylwia Pisarek-Piotrowska Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (od 21.02.2019)
860 31
Zbigniew Bernat Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (do 10.11.2021 r.)
860 32
Magdalena Filipek - Sobczak Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (do 21.02.2019)
860 36
Marian Pietraś Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
408 37
Krzysztof Chmielik Stanowisko:Wicestarosta Lubelski
459 0