Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Skład Zarządu Powiatu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Paweł Pikula Stanowisko: Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski
408 1
Paweł Pikula Stanowisko: Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski
409 1
Marek Kwiatkowski Stanowisko: Wicestarosta Lubelski
Telefon: 81 532-54-29
409 2
Krzysztof Urbaś Stanowisko: Członek Zarządu
409 3
Lucjan Orgasiński Stanowisko: Członek Zarządu
408 4
Artur Walasek Stanowisko: Członek Zarządu
409 4
Robert Wójcik Stanowisko: Członek Zarządu
409 5
Paweł Pikula Stanowisko: Przewodniczacy Zarządu - Starosta Lubelski
411 6
Robert Wójcik Stanowisko: Wicestarosta Lubelski
411 8
Dariusz Gajo Stanowisko: Członek Zarządu
Telefon: 81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
411 9
Czesław Kasiak Stanowisko: Członek Zarządu
411 10
Artur Walasek Stanowisko: Członek Zarządu
411 11
Jan Łopata Stanowisko: Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski (do 10.12.2001)
460 12
Paweł Pikula Stanowisko: Wicestarosta Lubelski, Przewodniczący Zarządu - Starosta Lubelski (od 11.12.2001)
460 13
Bogdan Abramowicz Stanowisko: Członek Zarządu
460 14
Marek Berger Stanowisko: Członek Zarządu (do 10.12.2001)
460 15
Kazimierz Firlej Stanowisko: Członek Zarządu (do 10.12.2001)
460 16
Czesław Kasiak Stanowisko: Członek Zarządu (od 11.12.2001)
460 17
Lucjan Orgasiński Stanowisko: Wicestarosta Lubelski (od 11.12.2001)
460 18
Bożena Prażmo Stanowisko: Członek Zarządu
460 19
Sławomir Zygo Stanowisko: Członek Zarządu (od 11.12.2001)
460 20
Krzysztof Dziewulski Stanowisko: Członek Zarządu
459 23
Paweł Pikula Stanowisko: Przewodniczacy Zarządu - Starosta Lubelski
499 25
Robert Wójcik Stanowisko: Wicestarosta Lubelski
499 26
Dariusz Gajo Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
Telefon: 81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
499 27
Anna Grzywaczewska Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
499 28
Edward Jarzynka Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
499 29
Zdzisław Antoń Stanowisko: Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lublinie, Starosta Lubelski
Telefon: 81 528-66-00, 81 528-66-01 (fax)
Email:
860 31
Andrzej Chrząstowski Stanowisko: Wicestarosta Lubelski
Telefon: 81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
Email:
860 32
Grzegorz Kozioł Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
Telefon: 81 528-66-10, 81 528-66-01 (fax)
Email:
860 33
Sylwia Pisarek-Piotrowska Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (od 21.02.2019)
860 34
Anna Pawlas Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (od dnia 30.12.2021 r.)
860 35
Magdalena Filipek - Sobczak Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (do 21.02.2019)
860 36
Marian Pietraś Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie
408 37
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie (do 10.11.2021 r.)
860 38
Krzysztof Chmielik Stanowisko: Wicestarosta Lubelski
459 0