Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Artur Walasek Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
408 1
Grzegorz Szacoń Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
Obowiązki:
 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.
 3. Sekretarz powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
409 1
Artur Walasek Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
410 1
Grzegorz Szacoń Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
Obowiązki:
 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.
 3. Sekretarz powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
408 2
Lucjan Orgasiński Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
410 2
Grzegorz Szacoń Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
Godziny przyjęć:

- w godzinach pracy urzędu (pokój 114, I piętro).


Obowiązki:

Zgodnie z § 64 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 335):

 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.
 3. Sekretarz powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
411 3
Grzegorz Szacoń Stanowisko:Sekretarz Powiatu
Godziny przyjęć:

- pokój 114, I piętro


Obowiązki:

Zgodnie z § 64 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 335):

 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.
 3. Sekretarz powiatu uczestniczy w pracach zarządu powiatu oraz może uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
499 4
Artur Rumiński Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego
Telefon:81 528-66-00, fax: 81 528-66-01
Email:
Godziny przyjęć:

piętro I, pokój 114


Obowiązki:

Zgodnie z § 64 Statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 335, z późn. zm):

 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.
oraz zgodnie z § 65 Statutu Powiatu Lubelskiego:
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
Sekretarz Powiatu, na podstawie uchwały Nr 1022/2023 Zarządu Powiatu w Lublinia z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
 1. Wydziału Organizacyjnego,
 2. Wydziału Architektoniczno - Budowlanego,
 3. Wydziału Geodezji,
 4. Biura ds. Informatyki i Informatyzacji,
 5. Biura ds. Informacji i Promocji.
860 5
Grzegorz Szacoń Stanowisko:Sekretarz Powiatu Lubelskiego (do 13.01.2019 r.)
Obowiązki:

Sekretarz Powiatu (do 13.01.2019 r.), na podstawie uchwały Nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Starostę, Wicestarostę, etatowego Członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu sprawował bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Architektoniczno - Budowlanego, Wydziału Geodezji.

860 6