Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Skarbnik Powiatu

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik Powiatu Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko w dniu 26 listopada 2019 r.
Skarbnik Powiatu Lubelskiego
korekta do oświadczenia złożonego wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 26 lutego 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu Lubelskiego