Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Uwaga:

  1. Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. postępowania o udzielanie zamówień publicznych prowadzone są na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_lublin.
  2. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych przy użyciu ww. platformy znajdują się pod linkiem:
    https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
    Centrum Wsparcia Klienta: tel.: 22 101 02 02.