Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 3521
6.98%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 3470
6.88%
Informacje o urzędzie 3348
6.64%
Uchwały Zarządu Powiatu 3175
6.29%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA 3172
6.29%
Zarządzenia Starosty 2819
5.59%
Struktura organizacyjna 2268
4.5%
Stan spraw 2034
4.03%
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1818
3.6%
WYDZIAŁ GEODEZJI 1595
3.16%
Aktualności 1580
3.13%
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro - archiwalne 1276
2.53%
Uchwały Rady Powiatu 1209
2.4%
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 947
1.88%
Instrukcje załatwiania spraw w Starostwie 931
1.85%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro - archiwalne 656
1.3%
Budżet Powiatu 564
1.12%
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego 531
1.05%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 433
0.86%
Sprawozdania Budżetowe 373
0.74%
Starosta 368
0.73%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym 334
0.66%
Jednostki organizacyjne 323
0.64%
Przetargi na nieruchomości 270
0.54%
Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych 246
0.49%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000 zł 238
0.47%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 223
0.44%
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty 209
0.41%
Wykaz nieruchomości 209
0.41%
Akty prawa miejscowego - pozostałe 208
0.41%
Dług publiczny 204
0.4%
Oceny oddziaływania na środowisko 195
0.39%
Ogłoszenia o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę 195
0.39%
Rada Powiatu 188
0.37%
Przebieg i efekty kontroli 186
0.37%
Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Lubelskiego 176
0.35%
Punkt Obsługi Klienta 174
0.34%
E-usługi 168
0.33%
Wieloletnia prognoza finansowa 164
0.33%
Staże i praktyki w Urzędzie 164
0.33%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 161
0.32%
Protokoły 157
0.31%
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 150
0.3%
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 150
0.3%
Statut Powiatu 149
0.3%
Petycje wniesione do Starosty Lubelskiego 143
0.28%
Skład Rady Powiatu 134
0.27%
Umorzenia należności pieniężnych 122
0.24%
Protokoły 122
0.24%
Skarbnik 117
0.23%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 112
0.22%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH 112
0.22%
System Zarządzania Jakością 112
0.22%
Zawiadomienia o sesji Rady Powiatu - porządek obrad (lata 2013 - obecnie) 108
0.21%
Rada Powiatu 106
0.21%
Zarząd Powiatu 106
0.21%
Porządki obrad Komisji 105
0.21%
Informacje ogólne i druki oświadczeń 104
0.21%
Informacje o powiecie 103
0.2%
Interpelacje i zapytania Radnych 102
0.2%
Protokoły 102
0.2%
Historia zmian 101
0.2%
Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu 100
0.2%
Skład Zarządu Powiatu 99
0.2%
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI 99
0.2%
Instrukcja obsługi BIP 99
0.2%
Raport o stanie Powiatu Lubelskiego 99
0.2%
Zarządzanie Kryzysowe 91
0.18%
Mienie Starostwa Powiatowego 91
0.18%
Harmonogram zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro - archiwalne 89
0.18%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł 88
0.17%
Kasa i opłaty w Starostwie 87
0.17%
Porządki obrad Komisji 87
0.17%
Protokoły z sesji Rady 86
0.17%
Projekty Budżetu 85
0.17%
Biuro Rzeczy Znalezionych 84
0.17%
Sekretarz 84
0.17%
Sprawozdania finansowe Powiatu Lubelskiego 82
0.16%
Sprawozdania z posiedzeń Zarządu 81
0.16%
Protokoły 79
0.16%
Porządki obrad Komisji 78
0.15%
Rejestry Środowiskowe stan 78
0.15%
Porządki obrad sesji (lata 2008 - 2013) 78
0.15%
Informacje nieudostępnione w BIP (na wniosek) 77
0.15%
Harmonogram zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro - archiwalne 76
0.15%
Rejestr aktów prawa miejscowego 76
0.15%
Raport o stanie zapewnienia dostępności 76
0.15%
2021 73
0.14%
Protokoły 71
0.14%
Porządek obrad Komisji 71
0.14%
Demografia 71
0.14%
Osoby zarządzające powiatową osobą prawną 70
0.14%
Usuwanie pojazdów i parking strzeżony 70
0.14%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 69
0.14%
Wybory Samorządowe 2018 68
0.13%
Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017 68
0.13%
Petycje wniesione do Rady Powiatu w Lublinie 68
0.13%
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 67
0.13%
2021 rok 67
0.13%
Podstawy prawne działania i organizacja powiatu 64
0.13%
Sprawozdania z działalności 64
0.13%
Program ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego 64
0.13%
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 63
0.12%
Działalność lobbingowa 63
0.12%
Inspektor Ochrony Danych 62
0.12%
Protokoły z kontroli 62
0.12%
Plan pracy Rady Powiatu 59
0.12%
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 59
0.12%
Sprawozdania z działalności 59
0.12%
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 57
0.11%
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego 57
0.11%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2019 R. 57
0.11%
Wybory Samorządowe 2014 57
0.11%
STAROSTWO POWIATOWE 57
0.11%
Ciężar publiczny 57
0.11%
Sprawozdania z działalności 57
0.11%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego w latach 2016 - 2021 57
0.11%
2017-2019 57
0.11%
Załatwianie spraw 56
0.11%
Porządki obrad Komisji 56
0.11%
Sprawozdania z działalności 56
0.11%
Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA) 56
0.11%
Redakcja biuletynu 55
0.11%
Skarbnik Powiatu 55
0.11%
Porządki obrad Komisji 55
0.11%
Plan pracy komisji Rady 54
0.11%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 54
0.11%
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 54
0.11%
Pomoc publiczna 53
0.11%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2020 R. 53
0.11%
Plan kontroli 53
0.11%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim 52
0.1%
Przestrzeń i środowisko 52
0.1%
Zadania 52
0.1%
Współpraca zagraniczna 52
0.1%
Sekretarz Powiatu 52
0.1%
Plan Gospodarki Odpadami 51
0.1%
Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Lublinie 51
0.1%
Zadania 51
0.1%
Rys historyczny 51
0.1%
2020 51
0.1%
Porządki obrad Komisji 51
0.1%
Zadania 50
0.1%
Zadania 50
0.1%
Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Powiatu Lubelskiego 49
0.1%
Słownik skrótów 49
0.1%
Sprawozdania z działalności 49
0.1%
Powiatowy program łagodzenia skutków bezrobocia 48
0.1%
Efektywność energetyczna 48
0.1%
Sprawozdania z działalności 48
0.1%
Koordynator do Spraw Dostępności 47
0.09%
2020 rok 47
0.09%
Przedmiot działania i kompetencje Zarządu 46
0.09%
Służby, inspekcje i straże 46
0.09%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2018 R. 46
0.09%
BIURO DS. INFORMACJI I PROMOCJI 46
0.09%
Mapa serwisu 46
0.09%
Skład 44
0.09%
Powiatowy Progam Rozwoju Pieczy Zastępczej 44
0.09%
Sprawozdania z działalności 44
0.09%
Programy ochrony środowiska 44
0.09%
Akty prawa miejscowego - teksty ujednolicone 44
0.09%
ZAŁATWIANIE SPRAW 43
0.09%
Lista firm posiadających zatwierdzony program gospodarki odpadami - azbest 43
0.09%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2021 R. 42
0.08%
Sprawozdania 42
0.08%
Tryb działania Zarządu 42
0.08%
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017 42
0.08%
Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego 41
0.08%
Tryb działania Rady 41
0.08%
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 41
0.08%
Porządki obrad Komisji 40
0.08%
Skład 40
0.08%
Przedmiot działania i kompetencje Rady 40
0.08%
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubelskiego 40
0.08%
Protokoły 39
0.08%
Protokoły 38
0.08%
Skład 37
0.07%
Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 35
0.07%
Protokoły 35
0.07%
Skład 34
0.07%
Skład 33
0.07%
Skład 31
0.06%
Skład 31
0.06%
Skład 29
0.06%
Zadania 28
0.06%
2022 rok 27
0.05%
Zadania 27
0.05%
Zamówienia publiczne 24
0.05%
2022 23
0.05%
Oświadczenia majątkowe 16
0.03%
Ogłoszenia 15
0.03%
Stanowiska w sprawach publicznych 14
0.03%
Zadania 14
0.03%
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 13
0.03%
Statystyka odwiedzin 13
0.03%
Budżet Powiatu 11
0.02%
Zadania 10
0.02%
Finanse i Mienie Powiatu 9
0.02%
Komisja Infrastruktury 9
0.02%
Sprawozdania finansowe 8
0.02%
Organizacja samorządu powiatowego 8
0.02%
Komisja Organizacyjno - Prawna 8
0.02%
OGŁOSZENIA 8
0.02%
Zarząd Powiatu 7
0.01%
Udostępnianie informacji publicznej 7
0.01%
Programy, plany, strategie 7
0.01%
Archiwalne 6
0.01%
Komisje Rady Powiatu 6
0.01%
Akty prawa miejscowego 6
0.01%
Komisja Rewizyjna 6
0.01%
Petycje 6
0.01%
ORGANIZACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO 6
0.01%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5
0.01%
Informacja dotycząca gospodarki finansowej Powiatu Lubelskiego 5
0.01%
Nieodpłatna pomoc prawna 5
0.01%
Nieruchomości 5
0.01%
Ochrona środowiska 5
0.01%
Informacje o biuletynie 4
0.01%
Komisja Budżetowa 4
0.01%
Komisja Edukacji i Kultury 4
0.01%
Wybory Samorządowe 4
0.01%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4
0.01%
INNE DANE 4
0.01%
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 3
0.01%
Monitor Polski 1
0%