Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 1202
14.72%
Struktura organizacyjna 946
11.58%
Informacje o urzędzie 667
8.17%
Uchwały Zarządu Powiatu 583
7.14%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA 495
6.06%
Zarządzenia Starosty 409
5.01%
Uchwały Rady Powiatu 314
3.84%
WYDZIAŁ GEODEZJI 276
3.38%
Aktualności 188
2.3%
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 160
1.96%
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro - archiwalne 140
1.71%
Stan spraw 122
1.49%
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 111
1.36%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro - archiwalne 110
1.35%
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - archiwalne 82
1%
Instrukcje załatwiania spraw w Starostwie 75
0.92%
Starosta 71
0.87%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 67
0.82%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym 67
0.82%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000 zł 62
0.76%
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł – platforma zakupowa 58
0.71%
Oceny oddziaływania na środowisko 49
0.6%
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego 42
0.51%
Wykaz nieruchomości 40
0.49%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 36
0.44%
Budżet Powiatu 35
0.43%
Jednostki organizacyjne 33
0.4%
Skarbnik 30
0.37%
Przebieg i efekty kontroli 30
0.37%
Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych 27
0.33%
Informacje o powiecie 27
0.33%
Protokoły 27
0.33%
Protokoły 26
0.32%
Sekretarz 26
0.32%
System Zarządzania Jakością 25
0.31%
Akty prawa miejscowego - pozostałe 25
0.31%
Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Lubelskiego 24
0.29%
Staże i praktyki w Urzędzie 24
0.29%
Protokoły 23
0.28%
Wybory Samorządowe 2018 23
0.28%
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty 23
0.28%
Zarząd Powiatu 23
0.28%
Kasa i opłaty w Starostwie 22
0.27%
Interpelacje i zapytania Radnych 22
0.27%
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 21
0.26%
Rada Powiatu 21
0.26%
Punkt Obsługi Klienta 21
0.26%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH 20
0.24%
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI 20
0.24%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19
0.23%
E-usługi 19
0.23%
Statut Powiatu 19
0.23%
Rada Powiatu 19
0.23%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł 19
0.23%
Przetargi na nieruchomości 19
0.23%
Rejestry Środowiskowe stan 19
0.23%
Skład Zarządu Powiatu 18
0.22%
2021 18
0.22%
Projekty Budżetu 18
0.22%
Sprawozdania Budżetowe 18
0.22%
Wieloletnia prognoza finansowa 18
0.22%
Protokoły 17
0.21%
Sprawozdania z działalności 17
0.21%
Plan pracy Rady Powiatu 16
0.2%
Harmonogram zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro - archiwalne 15
0.18%
Dług publiczny 15
0.18%
Historia zmian 15
0.18%
Sprawozdania z działalności 15
0.18%
Sekretarz Powiatu 15
0.18%
Petycje wniesione do Starosty Lubelskiego 15
0.18%
Protokoły z kontroli 14
0.17%
Skład Rady Powiatu 14
0.17%
Sprawozdania z działalności 14
0.17%
Działalność lobbingowa 14
0.17%
Sprawozdania z działalności 13
0.16%
Rejestr aktów prawa miejscowego 13
0.16%
Ogłoszenia o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę 13
0.16%
Porządki obrad Komisji 13
0.16%
Mienie Starostwa Powiatowego 13
0.16%
Protokoły z sesji Rady 12
0.15%
Załatwianie spraw 12
0.15%
2017-2019 12
0.15%
Plan Gospodarki Odpadami 12
0.15%
Programy ochrony środowiska 12
0.15%
Mapa serwisu 12
0.15%
Protokoły 12
0.15%
Pomoc publiczna 12
0.15%
Skarbnik Powiatu 12
0.15%
STAROSTWO POWIATOWE 11
0.13%
Umorzenia należności pieniężnych 11
0.13%
Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu 11
0.13%
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 11
0.13%
Biuro Rzeczy Znalezionych 11
0.13%
Harmonogram zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro - archiwalne 11
0.13%
Redakcja biuletynu 10
0.12%
Służby, inspekcje i straże 10
0.12%
Osoby zarządzające powiatową osobą prawną 10
0.12%
Demografia 10
0.12%
Tryb działania Zarządu 10
0.12%
2020 9
0.11%
Zadania 9
0.11%
Efektywność energetyczna 9
0.11%
Porządki obrad Komisji 9
0.11%
Porządki obrad Komisji 9
0.11%
Lista firm posiadających zatwierdzony program gospodarki odpadami - azbest 9
0.11%
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8
0.1%
Informacje nieudostępnione w BIP (na wniosek) 8
0.1%
Wybory Samorządowe 2014 8
0.1%
Zawiadomienia o sesji Rady Powiatu - porządek obrad (lata 2013 - obecnie) 8
0.1%
Zarządzanie Kryzysowe 8
0.1%
Zadania 8
0.1%
Akty prawa miejscowego - teksty ujednolicone 7
0.09%
Porządek obrad Komisji 7
0.09%
Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA) 7
0.09%
Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 7
0.09%
Sprawozdania z posiedzeń Zarządu 7
0.09%
Instrukcja obsługi BIP 7
0.09%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2021 R. 7
0.09%
Informacje ogólne i druki oświadczeń 7
0.09%
Protokoły 7
0.09%
Tryb działania Rady 7
0.09%
Raport o stanie zapewnienia dostępności 6
0.07%
Słownik skrótów 6
0.07%
Skład 6
0.07%
Plan kontroli 6
0.07%
Koordynator do Spraw Dostępności 6
0.07%
ZAŁATWIANIE SPRAW 6
0.07%
2021 rok 6
0.07%
Powiatowy program łagodzenia skutków bezrobocia 6
0.07%
Sprawozdania z działalności 6
0.07%
Skład 6
0.07%
Skład 6
0.07%
Przedmiot działania i kompetencje Rady 6
0.07%
Porządki obrad Komisji 6
0.07%
Porządki obrad Komisji 6
0.07%
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 6
0.07%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6
0.07%
Ciężar publiczny 6
0.07%
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 6
0.07%
Sprawozdania z działalności 6
0.07%
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego 6
0.07%
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 5
0.06%
Skład 5
0.06%
Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017 5
0.06%
Inspektor Ochrony Danych 5
0.06%
Porządki obrad Komisji 5
0.06%
2020 rok 5
0.06%
Usuwanie pojazdów i parking strzeżony 5
0.06%
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017 5
0.06%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 5
0.06%
Petycje wniesione do Rady Powiatu w Lublinie 5
0.06%
Program ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego 5
0.06%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2020 R. 5
0.06%
Stanowiska w sprawach publicznych 5
0.06%
2022 5
0.06%
Raport o stanie Powiatu Lubelskiego 5
0.06%
Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego 5
0.06%
Przestrzeń i środowisko 4
0.05%
Przedmiot działania i kompetencje Zarządu 4
0.05%
Zadania 4
0.05%
Zadania 4
0.05%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2019 R. 4
0.05%
Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Lublinie 4
0.05%
Skład 4
0.05%
Statystyka odwiedzin 4
0.05%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego w latach 2016 - 2021 4
0.05%
Powiatowy Progam Rozwoju Pieczy Zastępczej 4
0.05%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2018 R. 4
0.05%
Sprawozdania 3
0.04%
Sprawozdania z działalności 3
0.04%
BIURO DS. INFORMACJI I PROMOCJI 3
0.04%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3
0.04%
Ogłoszenia 3
0.04%
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 3
0.04%
Skład 3
0.04%
Protokoły 3
0.04%
Skład 3
0.04%
2022 rok 3
0.04%
Zadania 3
0.04%
Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Powiatu Lubelskiego 3
0.04%
Rys historyczny 3
0.04%
Skład 3
0.04%
Porządki obrad Komisji 3
0.04%
Zadania 2
0.02%
Zamówienia publiczne 2
0.02%
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 2
0.02%
Sprawozdania finansowe Powiatu Lubelskiego 2
0.02%
Sprawozdania finansowe 2
0.02%
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubelskiego 2
0.02%
Podstawy prawne działania i organizacja powiatu 2
0.02%
OGŁOSZENIA 2
0.02%
Porządki obrad sesji (lata 2008 - 2013) 2
0.02%
Zadania 2
0.02%
Informacja dotycząca gospodarki finansowej Powiatu Lubelskiego 1
0.01%
Współpraca zagraniczna 1
0.01%
Archiwalne 1
0.01%
Petycje 1
0.01%
Zarząd Powiatu 1
0.01%
Akty prawa miejscowego 1
0.01%
Plan pracy komisji Rady 1
0.01%
Protokoły 1
0.01%
Nieodpłatna pomoc prawna 1
0.01%