Informujemy, że od godz. 19:00 do godz. 20:00 w dniu 29 kwietnia 2024 r. (Poniedziałek) planowane są prace konserwacyjne systemu BIP, które mogą skutkować jego niedostępnością. Przepraszamy za utrudnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 5442
10.85%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA 5405
10.78%
Informacje o urzędzie 4504
8.98%
Struktura organizacyjna 3977
7.93%
Skład Rady Powiatu 2112
4.21%
Zarządzenia Starosty 2081
4.15%
WYDZIAŁ GEODEZJI 1865
3.72%
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1830
3.65%
Uchwały Zarządu Powiatu 1779
3.55%
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty 1590
3.17%
Aktualności 1561
3.11%
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 1191
2.37%
Uchwały Rady Powiatu 901
1.8%
Rada Powiatu 893
1.78%
Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych 752
1.5%
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro - archiwalne 724
1.44%
Stan spraw 643
1.28%
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - archiwalne 630
1.26%
Starosta 531
1.06%
Instrukcje załatwiania spraw w Starostwie 509
1.01%
Wybory Samorządowe 2024 470
0.94%
Przetargi na nieruchomości 446
0.89%
Budżet Powiatu 435
0.87%
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego 309
0.62%
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł – platforma zakupowa 308
0.61%
Sprawozdania Budżetowe 275
0.55%
Informacje ogólne i druki oświadczeń 267
0.53%
Wieloletnia prognoza finansowa 248
0.49%
Skład Zarządu Powiatu 212
0.42%
Zarząd Powiatu 208
0.41%
Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Lubelskiego 199
0.4%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym 195
0.39%
Akty prawa miejscowego - pozostałe 189
0.38%
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 185
0.37%
Wykaz nieruchomości 183
0.36%
Oceny oddziaływania na środowisko 182
0.36%
Projekty Budżetu 172
0.34%
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI 165
0.33%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000 zł 164
0.33%
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 163
0.33%
Interpelacje i zapytania Radnych 163
0.33%
Statut Powiatu 162
0.32%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 138
0.28%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro - archiwalne 138
0.28%
Dług publiczny 136
0.27%
Rada Powiatu 134
0.27%
Jednostki organizacyjne 132
0.26%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH 126
0.25%
Informacje o powiecie 124
0.25%
Osoby zarządzające powiatową osobą prawną 123
0.25%
Petycje wniesione do Starosty Lubelskiego 113
0.23%
Sekretarz 112
0.22%
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 112
0.22%
E-usługi 110
0.22%
Praktyki i staże w Urzędzie 108
0.22%
Punkt Obsługi Klienta 100
0.2%
Kasa i opłaty w Starostwie 97
0.19%
Wybory Samorządowe 2018 96
0.19%
Akty prawa miejscowego - teksty ujednolicone 94
0.19%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 87
0.17%
Zawiadomienia o sesji Rady Powiatu - porządek obrad (lata 2013 - obecnie) 85
0.17%
Demografia 84
0.17%
Wybory Samorządowe 2014 82
0.16%
Skarbnik Powiatu 81
0.16%
Skarbnik 81
0.16%
Plan pracy komisji Rady 76
0.15%
Sekretarz Powiatu 73
0.15%
Protokoły 69
0.14%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2022 R. 69
0.14%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 66
0.13%
Protokoły z sesji Rady 65
0.13%
System Zarządzania Jakością 63
0.13%
Załatwianie spraw 58
0.12%
Historia zmian 57
0.11%
2017-2019 57
0.11%
Porządki obrad Komisji 56
0.11%
Petycje wniesione do Rady Powiatu w Lublinie 56
0.11%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł 54
0.11%
Mapa serwisu 53
0.11%
Przebieg i efekty kontroli 47
0.09%
Protokoły 46
0.09%
Sprawozdania finansowe Powiatu Lubelskiego 46
0.09%
Działalność lobbingowa 45
0.09%
Stanowiska w sprawach publicznych 45
0.09%
Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 44
0.09%
Zarządzanie Kryzysowe 43
0.09%
Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego 42
0.08%
Szacowanie wartości zamówienia 41
0.08%
BIURO DS. INFORMACJI I PROMOCJI 40
0.08%
Biuro Rzeczy Znalezionych 40
0.08%
Porządki obrad Komisji 39
0.08%
Wybory Samorządowe 38
0.08%
Ogłoszenia o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę 37
0.07%
Porządki obrad Komisji 37
0.07%
Plan pracy Rady Powiatu 36
0.07%
Porządki obrad Komisji 36
0.07%
Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Lublinie 35
0.07%
Inspektor Ochrony Danych 35
0.07%
Rejestry Środowiskowe stan 35
0.07%
Porządek obrad Komisji 34
0.07%
Rejestr aktów prawa miejscowego 34
0.07%
Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA) 34
0.07%
Oświadczenia majątkowe 34
0.07%
Plan Gospodarki Odpadami 34
0.07%
Sprawozdania z posiedzeń Zarządu 33
0.07%
Służby, inspekcje i straże 33
0.07%
Protokoły 32
0.06%
2023 rok 32
0.06%
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 31
0.06%
Protokoły 29
0.06%
Porządki obrad Komisji 29
0.06%
2023 28
0.06%
STAROSTWO POWIATOWE 28
0.06%
ZAŁATWIANIE SPRAW 28
0.06%
Protokoły 27
0.05%
Sprawozdania z działalności 26
0.05%
Harmonogram zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro - archiwalne 25
0.05%
Usuwanie pojazdów i parking strzeżony 25
0.05%
Porządki obrad Komisji 25
0.05%
2022 rok 25
0.05%
Sprawozdania z działalności 25
0.05%
Skład 24
0.05%
Mienie Starostwa Powiatowego 24
0.05%
Protokoły 23
0.05%
Sprawozdania 22
0.04%
Sprawozdania z działalności 22
0.04%
Przedmiot działania i kompetencje Zarządu 22
0.04%
Protokoły 21
0.04%
Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu 21
0.04%
Porządki obrad Komisji 20
0.04%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2019 R. 20
0.04%
Współpraca zagraniczna 19
0.04%
Zamówienia publiczne 19
0.04%
Programy ochrony środowiska 19
0.04%
Porządki obrad sesji (lata 2008 - 2013) 19
0.04%
Tryb działania Rady 19
0.04%
Informacje nieudostępnione w BIP (na wniosek) 18
0.04%
Umorzenia należności pieniężnych 18
0.04%
Podstawy prawne działania i organizacja powiatu 18
0.04%
Protokoły 17
0.03%
Pomoc publiczna 17
0.03%
Skład 17
0.03%
Redakcja biuletynu 17
0.03%
2021 16
0.03%
Protokoły z kontroli 15
0.03%
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego 15
0.03%
Program ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego 15
0.03%
Harmonogram zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro - archiwalne 14
0.03%
Ogłoszenia 14
0.03%
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 14
0.03%
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 13
0.03%
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim 13
0.03%
Przedmiot działania i kompetencje Rady 12
0.02%
Raport o stanie Powiatu Lubelskiego 12
0.02%
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 12
0.02%
Skład 12
0.02%
Statystyka odwiedzin 12
0.02%
Koordynator do Spraw Dostępności 12
0.02%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2020 R. 12
0.02%
Ochrona środowiska 12
0.02%
OGŁOSZENIA 12
0.02%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2021 R. 12
0.02%
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 12
0.02%
Organizacja samorządu powiatowego 11
0.02%
RAPORT O STANIE POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2018 R. 11
0.02%
Zadania 11
0.02%
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 11
0.02%
Sprawozdania z działalności 10
0.02%
2024 rok 10
0.02%
Sprawozdania z działalności 10
0.02%
Zadania 10
0.02%
2020 rok 10
0.02%
Skład 9
0.02%
2024 9
0.02%
Lista firm posiadających zatwierdzony program gospodarki odpadami - azbest 9
0.02%
Skład 9
0.02%
Rys historyczny 9
0.02%
2022 9
0.02%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego w latach 2016 - 2021 9
0.02%
Słownik skrótów 9
0.02%
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017 9
0.02%
Przestrzeń i środowisko 9
0.02%
Skład 9
0.02%
Efektywność energetyczna 8
0.02%
Plan działania na lata 2022-2028 8
0.02%
2020 8
0.02%
Zarząd Powiatu 8
0.02%
2021 rok 8
0.02%
Raport o stanie zapewnienia dostępności 7
0.01%
Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017 7
0.01%
Plan kontroli 7
0.01%
Skład 6
0.01%
Zadania 6
0.01%
Finanse i Mienie Powiatu 6
0.01%
Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Powiatu Lubelskiego 6
0.01%
Nieruchomości 6
0.01%
ORGANIZACJA SAMORZĄDU POWIATOWEGO 6
0.01%
Skład 6
0.01%
Powiatowy Progam Rozwoju Pieczy Zastępczej 6
0.01%
Zadania 5
0.01%
Zadania 5
0.01%
Komisja Budżetowa 5
0.01%
Ciężar publiczny 5
0.01%
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubelskiego 5
0.01%
Powiatowy program łagodzenia skutków bezrobocia 5
0.01%
Sprawozdania z działalności 5
0.01%
Komisje Rady Powiatu 5
0.01%
Budżet Powiatu 5
0.01%
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 4
0.01%
Zadania 4
0.01%
Zadania 4
0.01%
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 4
0.01%
Sprawozdania z działalności 4
0.01%
Komisja Edukacji i Kultury 3
0.01%
Komisja Rewizyjna 3
0.01%
Instrukcja obsługi BIP 3
0.01%
Tryb działania Zarządu 3
0.01%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3
0.01%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2
0%
Akty prawa miejscowego 2
0%
Udostępnianie informacji publicznej 2
0%
Archiwalne 2
0%
Komisja Organizacyjno - Prawna 2
0%
Informacja dotycząca gospodarki finansowej Powiatu Lubelskiego 2
0%
Zadania 2
0%
Monitor Polski 2
0%
Informacje o biuletynie 1
0%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1
0%
Petycje 1
0%
Nieodpłatna pomoc prawna 1
0%
Sprawozdania finansowe 1
0%
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 1
0%
Archiwalne 1
0%
Programy, plany, strategie 1
0%
INNE DANE 1
0%
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 1
0%
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 1
0%