Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Osoby wydające decyzje w imieniu starosty

Szczegółowe wyszukiwanie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Niedrzwicy Dużej - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Niedrzwicy Dużej - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik PUP/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik PUP/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik PUP/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/st. referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów/st. referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor/Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor/Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Lubelskiego - 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Dominowie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Dominowie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii PUP w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
korekta - oświadczenia majątkowego złożonego w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Dominowie
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Dominowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Dominowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Niemcach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w N. Dużej
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w L-u/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Garbowie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Garbowie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/stażysta - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/stażysta - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydz. AB
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista/sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Z-cy Dyrektora - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów/sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów/sp. ds rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów/sp. ds rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. AB
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 3.08.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2021
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Starosty Lubelskiego 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydz. IGM
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Korekta do oświadczenia złożonego w dniu 24 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik - Wydział KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii w Dominowie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w N. Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w N. Dużej
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Niemcach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ref. Wspierania Przeds. - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ref. Wspierania Przeds. - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ref. Wspierania Przeds. - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Garbowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Garbowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydział IGM
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika - Wydział IGM
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. AB
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Dominowie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Dominowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/Filia w Dominowie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
korekta - oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych - 2017 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Doradca zawodowy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Doradca zawodowy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Doradca zawodowy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Spr. do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. AB
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. AB
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Referent - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/doradca klienta - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/doradca klienta - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bychawie - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor/Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor/Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor/Sp. ds. programów - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Starszy referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Starszy referent - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Gł. specjalista - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Niedrzwicy Dużej
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawa
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawa
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawa
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii PUP w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownika Filii PUP w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Garbowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/doradca zawodowy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy/doradca zawodowy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
korekta - oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej - PCPR w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w L-u/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w L-u/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii PUP w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem uprawnień do wydawania decyzji w imieniu Starosty Lubelskiego - 2018 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego/Kierownik Referatu - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego/Kierownik Referatu - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. rozwoju zawodowego - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Starszy referent - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Starszy referent - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Filii w Bełżycach - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/Filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/Filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/Filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2023 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bełżycach
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów - PUP w L-u/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor - Wydz. KTD/filia w Bychawie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów/stażysta - PUP w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sp. ds. programów/stażysta - PUP w Lublinie
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Geodezji wm.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Geodezji wm.
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji wm.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2022 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji wm.
Osoby wydające decyzje w imieniu starosty lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD/filia w Niemcach
korekta - oświadczenia majątkowego złożonego w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych - 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - Wydz. KTD