Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Osoby zarządzające powiatową osobą prawną

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 12.06.2020 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na dzień 11-03-2020 r. na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Bychawie.
Wyjaśnienie z dnia 8-11-2019 r. do oświadczenia majątkowego złożonego 28.06.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora SPZOZ w Bychawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oswiadczenie majątkowe złozone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora