Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Osoby zarządzające powiatową osobą prawną

Szczegółowe wyszukiwanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołanie na stanowisko Dyrektora (od 12.06.2020 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na dzień 11-03-2020 r. na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Bychawie.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wyjaśnienie z dnia 8-11-2019 r. do oświadczenia majątkowego złożonego 28.06.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora SPZOZ w Bychawie
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o Dyrektora SPZOZ w Bychawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor