Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Osoby zarządzające powiatową osobą prawną

Szczegółowe wyszukiwanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 12.06.2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
osoba zarządzająca powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
osoba zarządzająca powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na dzień 11-03-2020 r. na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Bychawie.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wyjaśnienie z dnia 8-11-2019 r. do oświadczenia majątkowego złożonego 28.06.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora SPZOZ w Bychawie
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor