Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Skład

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bogdan Abramowicz 408 1
Zbigniew Bernat 409 1
Zbigniew Bernat 408 2
Krzysztof Chmielik 409 2
Jan Czubak Stanowisko: Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
408 3
Henryk Krajewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący
409 3
Marek Kwiatkowski Telefon: 81 532-54-29
408 4
Jan Król 409 4
Barbara Małek 408 5
Jan Kwiatkowski 409 5
Jerzy Babkiewicz Stanowisko: Przewodniczący Komisji
0 6
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek
0 7
Krzysztof Chmielik Stanowisko: Członek
0 8
Henryk Krajewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący
411 9
Bożena Prażmo Stanowisko: Członek
411 10
Grzegorz Widelski Stanowisko: Członek
411 12
Anna Grzywaczewska Stanowisko: Członek
411 13
Artur Sylwester Markowski Stanowisko: Przewodniczący Komisji
499 14
Agnieszka Helena Woźniak-Urban Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
499 15
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Komisji
499 16
Krzysztof Chmielik Stanowisko: Członek Komisji
499 17
Jan Czubak Stanowisko: Członek Komisji
499 18
Henryk Krajewski Stanowisko: Członek Komisji
499 19
Urszula Paździor Stanowisko: Członek Komisji
499 20
Maria Studzińska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
860 21
Urszula Paździor Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
860 22
Marcin Olszak Stanowisko: Członek Komisji
860 24
Marian Pietraś Stanowisko: Członek Komisji do 07.06.2020 r.
860 25
Zofia Sieńko Stanowisko: Członek Komisji
860 26
Grzegorz Widelski Stanowisko: Członek Komisji
860 27
Mateusz Winiarski Stanowisko: Członek Komisji od 29.07.2020 r.
860 28
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Komisji do 10.11.2021 r.
860 38