Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piorowicach
Oświadczenie majątkowe złożone z dniem 31.08.2021 z zakończeniem umowy o pracę na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 1.09.2021 powołanie na stanowisko Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Dom Dziecka "Dworek" w Przybysławicach
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (w dn. 29.08.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok - złożonego w dniu 8.03.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.04.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.05.2021 r.)
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w zw. zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora - 30.04.2021 r.
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora - z dn. 4.05.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (w dn. 30.06.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.07.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach
Oświadczenie złożone z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora PODN w Lublinie - 2000-2015
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Dyrektor PODN w Lublinie - 2000-2015
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora (od dn. 1.09.2018 r.)
Oświadczenie złożone z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.08.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora (od dn. 21.03.2019 r.)
Oświadczenie złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.06.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora (od dn. 1.07.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (od dn. 1.09.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 31.08.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.12.2015 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie złożone w związku z powierzeniem stanowiska (z dn. 1.09.2017 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.08.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora (z dn. 6.08.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.10.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora (z dn. 1.11.2019 r.)
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 5.07.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (z dn. 1.09.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 31.08.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (z dn. 1.09.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.04.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.05.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (w dn. 30.06.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.07.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.12.2015 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.04.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.05.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.07.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.03.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.06.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 29.02.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Dom Dziecka "Dworek" w Przybysławicach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu 30.08.2021 r. Powołanie na stanowisko Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 29.11.2021 r. w związku z zakończeniem umowy na stanowisku Dyrektora
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie (z dn. 28.02.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31 stycznia 2020 r. w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora DPS w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 18.10.2019 r. w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Dyrektora według stanu 1.09.2021 r.
Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Dyrektora według stanu 1.09.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu 1.12.2021 r. w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska (30.11.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Korekta oświadczenia złożonego dnia z dnia 28.02.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie złożone w związku z objęciem z dniem 1 lutego 2020 r. stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora (z dn.16.01.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 31.08.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (z dn. 1.09.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (z dn. 1.09.2017 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora (z dn. 1.09.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
Oświadczenie złożone w związku z ustaniem stosunku pracy w dniu 31.08.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 27.04.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska (z dn. 26.02.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.12.2015 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (od 2.11.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora (z dn. 31.08.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora (z dn. 1.03.2019 r.)
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Dyrektora (z dn. 5.08.2019 r.)
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2014 r.