Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu 1.03.2022 r. w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piorowicach
Oświadczenie majątkowe złożone z dniem 31.08.2021 z zakończeniem umowy o pracę na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 1.09.2021 powołanie na stanowisko Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dom Dziecka "Dworek" w Przybysławicach
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (w dn. 29.08.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.04.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w zw. zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora - 30.04.2021 r.
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora - z dn. 4.05.2021 r.
korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok - złożonego w dniu 8.03.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.05.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (w dn. 30.06.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.07.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o Dyrektora
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach
Oświadczenie złożone z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora PODN w Lublinie - 2000-2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 2000-2015
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Oświadczenie złożone z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.08.2018 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora (od dn. 1.09.2018 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora (od dn. 21.03.2019 r.)
Oświadczenie złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.06.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora (od dn. 1.07.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 31.08.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (od dn. 1.09.2018 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie złożone w związku z powierzeniem stanowiska (z dn. 1.09.2017 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.08.2022 w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.08.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierowniczym (z dn. 31.10.2019 r.)
Oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora (z dn. 1.11.2019 r.)
Oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora (z dn. 6.08.2019 r.)
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 5.07.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 31.08.2018 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (z dn. 1.09.2018 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
Korekta oświadczenia majątkowego złożona według stanu 31.12.2021
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (z dn. 1.09.2020 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.05.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.04.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.07.2020 r.)
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (w dn. 30.06.2020 r.)
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Dyrektora
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.04.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.05.2021 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.07.2020 r.)
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 30.06.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od dn. 1.03.2020 r.)
Stanowisko pracownika - p.o Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - p.o Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 29.02.2020 r.)
Stanowisko pracownika - p.o Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora (od 1.09.2019 r.)
Stanowisko pracownika - p.o Dyrektora
Dom Dziecka "Dworek" w Przybysławicach
Korekta oświadczenia majątkowego według stanu 30.11.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 30.11.2021 r. Powołanie na stanowisko Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu 30.08.2021 r. Powołanie na stanowisko Dyrektora
Oświadczenie złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 29.11.2021 r. w związku z zakończeniem umowy na stanowisku Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie (z dn. 28.02.2019 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor PCPR
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PCPR
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31 stycznia 2020 r. w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora DPS w Matczynie
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 18.10.2019 r. w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Dyrektora według stanu 1.09.2021 r.
Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Dyrektora według stanu 1.09.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu 1.12.2021 r. w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska (30.11.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Korekta oświadczenia złożonego dnia z dnia 28.02.2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie złożone w związku z objęciem z dniem 1 lutego 2020 r. stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora (z dn.16.01.2019 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2021 r.
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (z dn. 1.09.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora (z dn. 31.08.2019 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2021 r.
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piorowicach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2021 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 29.08.2022 w związku z zakończeniem umowy na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora (z dn. 1.09.2017 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na Dyrektora
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora (z dn. 1.09.2020 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
Oświadczenie złożone w związku z ustaniem stosunku pracy w dniu 31.08.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 27.04.2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska (z dn. 26.02.2019 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Lublinie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu 31.01.2022 r. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji na stanowisku Dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (od 2.11.2020 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Centrum Usług Wspólnch Powiatu Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora (z dn. 31.08.2020 r.)
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora (z dn. 1.03.2019 r.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia obowiązków Dyrektora (z dn. 5.08.2019 r.)
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015 r.