Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Skład

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Józef Stanisław Bąk Stanowisko: Przewodniczący
409 1
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Komisji
408 2
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Komisji
409 3
Agnieszka Dziadosz 408 4
Jan Król Stanowisko: Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury
408 5
Krzysztof Chmielik Stanowisko: Członek Komisji
409 6
Marian Paszkiewicz 408 7
Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska 409 8
Stanisław Kubecki 409 9
Bożena Prażmo 408 10
Joanna Szadura 408 11
Anna Rynkowska 409 12
Robert Wójcik 408 13
Artur Walasek 409 14
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Komisji
411 15
Krzysztof Chmielik Stanowisko: Członek Komisji
411 16
Ryszard Golec Stanowisko: Członek Komisji
411 17
Marek Peciak Stanowisko: Przewodniczący Komisji
411 18
Bożena Prażmo Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
411 20
Piotr Paweł Sawicki Stanowisko: Członek Komisji
411 21
Józef Stanisław Bąk Stanowisko: Członek Komisji
411 22
Marek Peciak Stanowisko: Przewodniczący Komisji
499 23
Urszula Paździor Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Komisji
499 24
Konrad Banach Stanowisko: Członek Komisji
499 25
Zbigniew Bernat Stanowisko: Członek Komisji
499 26
Krzysztof Chmielik Stanowisko: Członek Komisji
499 27
Ryszard Golec Stanowisko: Członek Komisji (do dnia 1 kwietnia 2016 r.)
Obowiązki:

Uchwała Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w składach komisji Rady Powiatu w Lublinie

499 28
Anna Grzywaczewska Stanowisko: Członek Komisji
499 29
Artur Sylwester Markowski Stanowisko: Członek Komisji
499 30
Agnieszka Helena Woźniak-Urban Stanowisko: Członek Komisji
499 31
Grzegorz Widelski Stanowisko: Członek Komisji (od dnia 17 czerwca 2016 r.)
499 32
Joanna Kaznowska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
860 33
Anna Pawlas Stanowisko: Członek Komisji
860 35
Beata Gajur Stanowisko: Członek Komisji
860 35
Anna Grzywaczewska Stanowisko: Członek Komisji
860 36
Andrzej Kłapeć Stanowisko: Członek Komisji
860 37
Zbigniew Bernat Stanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji do 10.11.2021 r.
860 38
Marcin Olszak Stanowisko: Członek Komisji
860 38
Urszula Paździor Stanowisko: Członek Komisji
860 40
Magdalena Udrycka Stanowisko: Członek Komisji
860 41