Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Logo - Starostwo Powiatowe w Lublinie

„Dostawa wyposażenia pracowni mechaniczno/ diagnostycznej szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe”

Data ogłoszenia
2017-08-25
Termin składania ofert
2017-09-04 10:30
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Pikuladodano do BIP dnia 25-08-2017 09:45:46